2 dages grundkursus i klinisk sexologi 23 & 24 jUNI

 

Underviser: Rikke Pristed & Michael Lauridsen

          

 

For de fleste mennesker betyder et velfungerende sexliv meget, og seksualitet er et væsentligt aspekt af livet med stor betydning for både vores helbred og velvære. I en revideret rapport om seksualitet og sundhed som netop er udgivet, konkluderer Vidensråd for Forebyggelse at lidt over hver tiende dansker, inden for det seneste år, har oplevet en seksuel dysfunktion. Desværre får seksualitet kun begrænset opmærksomhed i folkesundhedsarbejdet og i det behandlende sundhedsvæsen.
Forskning peger på, at somatisk og psykisk sygdom og funktionsnedsættelse kan medføre seksuelle problemer, men også at seksuel mistrivsel kan føre til nedsat sundhed eller forværre en i forvejen bestående lidelse. Desuden er det kendt, at seksuelle problemer og dysfunktioner kan være en markør for uhensigtsmæssig livsstil eller underliggende psykisk eller somatisk sygdom. Udredningstiltag kan derfor være berettiget ved seksuelle funktionsforstyrrelser, der ikke umiddelbart lader sig forklare. Med andre ord er der god grund til, at sundhedsvæsenet skal have øjnene åbne for seksualitet som en naturlig del af terapi, sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme og behandling. Desværre er seksuel sundhed, traditionelt, et underprioriteret emne i klinik, forebyggelse og sundhedsfremme. Med dette kursus håber vi at kunne bidrage til ændre på dette.

 

Hvem er kurset rettet mod?
Dette kursus henvender sig til psykologer, læger, sygeplejersker og jordmødre som som ønsker at kunne indgå i en dialog om sexologiske problemstillinger med klienter og patienter. Der vil blive undervist i en generel forståelse af sexologi som fag, og sexologi som tema for samtaler med klienter og patienter. Der vil også være fokus på hvilke krav dette stiller til dig som fagperson. Desuden vil de mest almindelige sexologiske problemstillinger blive gennemgået, og hvordan man kan arbejde med disse med udgangspunkt i praktiske øvelser. Formen vil dels være dialogbaseret undervisning, rollespil i plenum, samt i mindre grupper med opsamling efterfølgende.

 

Hvor forgår det og hvad er inkluderet?

Kurset finder sted på Montra Odder Parkhotel, over 2 dage. Med i prisen hører: frokost,  Formiddags- og eftermiddagskaffe, aftensmad med tre retter og aftenkaffe lørdag, overnatning på enkeltværelse og morgenmad søndag. Der er sodavand til frokost, derudover er drikkevarer ikke inkluderet i prisen. Du kan læse mere om Hotellet her.

 

Hvem er vi?
Rikke Pristed er autoriseret psykolog, og specialist i sexologisk rådgivning (NACS) med en efteruddannelse i klinisk sexologi fra Universitetet i Agder (Norge). Hun har egen sexologisk praksis i Århus, underviser som lektor på sexologiuddannelsen i Norge og er tilknyttet et ph.d. projekt ved Aarhus Universitet, omhandlende psykologisk smertehåndtering.

Michael Lauridsen er praktiserende klinisk pykolog, og er under specialisering i sexologisk rådgivning under Rikke Pristed. Han har egen sexologisk praksis i Århus.

 

Antal kursustimer:  12
Deltagerantal: 20 (psykologer, læger. Andre faggrupper kan maksimalt udgøre 25% af kursusdeltagerne)
Kursussprog: Dansk
Pris: 4500 kr.  Ønskes der ikke overnatning og aftensmad er prisen 3900 kr. Der gives betalingsoplysninger ved tilmelding. NB. Efter d. 20 april vil overnatning kun kunne tilkøbes hvis der er senge ledige på Hotellet.
Sted: Odder Parkhotel, Torvald Køhlsvej 25, 8300 Odder.
Tid: 23. juni og 24. juni kl. 9-16, 2018.

Tilmeldingsfrist:  15 juni 2018 kl 23.59. Tilmelding er først gyldig ved indbetaling.
Tilmelding og videre kursusinformation hos rikke@phuset.dk eller  psykologmlauridsen@gmail.com